BOTOX MOT RYNKER

Bli kvitt rynkene raskt med Botox

Behandlingsformer

Botox og Vistabel er det samme stoffet. Det er kun markedsmessige grunner til at det eksisterer 2 navn, innholdet og produsenten er den samme. En konkurrent er Dysport som er nesten det samme, foreløpig har det imidlertid liten utbredelse.
Botox er et muskelavslappende middel som sprøytes inn i de overfladiske musklene under huden. Botox virker ved at nerveimpulsene til musklene blokkeres. Det er de mimiske musklene man er ute etter å blokkere. Når musklene trekker seg sammen skapes et trekkspill i huden over. Over tid oppstår permanente furer/linjer.  Når muskelen hindres i å trekke seg sammen hindrer man også dannelsen av furer /linjer.
Botox  vil i teorien kunne blokkere enhver muskel i kroppen, men det er de små ansikts musklene  som skaper  rynker mellom øynene (grublefurer, sinna-rynke, bekymringsynker) , de horisontale furene i pannen ,rynker i ytterkant av øynene (smilerynker,kråketær), rundt munnen samt i hake og halsområdet.

Om Botox

 • Botox er, hvordan det fungerer og hvilke resultater du kan forvente deg
 • Om du er en egnet kandidat for en Botox behandling og hvordan denne går til
 • Hvordan tiden etter behandlingen oppleves og hvilke risikoer det innebærer

Botox – derfor fungerer det

Hver gang vi smiler, prater, skjærer grimaser eller myser spennes den underliggende ansikts-muskulaturen, noe som framkaller rynker og linjer i ansiktet. Dette er et resultat av at muskulaturen under trekker seg sammen. Huden over kan ikke trekke seg sammen på samme måte, og den kan da ikke gjøre noe annet enn å legge seg i små trekkspillfolder. Slapper vi av har huden elastisitet som gjør at den strekker seg ut igjen. Holder vi muskelen lammet er den strukket ut og tilsvarende vil huden over holde seg like glatt. Som et resultat av stigende alder eller genetiske anlegg svekkes imidlertid de elastiske fibrene i huden og linjene får en økende tendens til å bli permanente.
Vi har alle forskjellig mimikk. Stramming av musklene mellom øyebrynene kan gi inntrykk av tretthet eller bekymring og få oss til å se eldre ut enn det vi kjenner. Botox kan på en effektiv måte motvirke dette.

Hva er Botox?

Botox er et muskelavslappende stoff framstilt av Botulinum A-gift, et protein framstilt av  bakterien Clostridium botulinum . Stoffet har blitt benyttet i medisinen siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen rund øyet, for eksempel ved ukontrollert blinking og skjeling. Det benyttes også til behandling av spasmer i muskulatur,f.eks. ved cerebral parese.  Man har således svært lang erfaring med bruk av Botox.

Det var først for ca. 15 år siden at Botox viste seg å kunne blokkere nerveimpulsene som sendes til de muskler som styrer ansiktsuttrykk .Det ble raskt et veldig populært produkt for behandling av rynker /furer i ansiktet. I dag er injeksjonbehandling med Botox den vanligste legeadministrerte skjønnhetsbehandlingen i verden.

Hvordan fungerer Botox?

Botox virker ved å begrense nervesignalene til utvalgte deler av ansikts-muskulaturen slik at de ikke kan spenne seg og på denne måten skape rynker i området som behandles. Etter behandlingen blir huden din raskt betydelig glattere og rynkene minimeres. De musklene som ikke behandles fortsetter å fungere som vanlig.
En vanlig misforståelse er at Botox lammer muskulaturen i ansiktet totalt på et unaturlig vis, men dette er ikke tilfelle. Det er imidlertid en kunst å sette Botox riktig. En plastikkirurg har som regel en  anatomisk forståelse av ansikts-muskulaturen og mer forståelse for hvorfor man stikker hvor . Annet helsepersonale kan ha en svært ulik bakgrunn og opplæring  og kvaliteten på det som gjøres er stor. Behandling utført av sykepleier skal alltid ha en ansvarlig lege. Kunsten å sette riktig dose på riktig sted varierer mye!  En korrekt utført behandling skal ikke merkes på noen annen måte enn at du ser mer uthvilt og vital ut.
Botox virker gjennom å blokkere dannelsen av de stoffene i nerve-endene som musklene får signalene fra. Migrene er en kompleks lidelse som rammer mange mennesker. Spenninger i muskulatur er utvilsomt en utløsende faktor hos noen. Det kan være vanskelig å forutsi om man er en kandidat, men Botox benyttes med stort hell i behandling av noen, både som injeksjon i «grublemuskelen», i tinningen og i nakken.  De samme signalene gjør at også svette i håndflater eller under armene kan behandles med stort hell.

Er du en egnet kandidat for en botox behandling?

Den best egnede kandidaten for en botox behandling er en mann eller kvinne med ansikts-rynker forårsaket av an-spenning i den underliggende ansikts-muskulaturen. Botox er spesielt effektiv for behandling av de vertikale rynkene mellom øyenbrynene som oppstår når man rynker pannen (bekymringsynker/sinte-rynker), rynker i utkanten av øynene (kråketær) samt de horisontale rynkene som oppstår når man rynker pannen.
Botox fungerer ikke for behandling av rynker eller linjer som har oppstått fordi huden i ansiktet har minsket i volum, elastisitet, blitt slapp eller som følge av eksponering for sol. Jo eldre man er, jo mindre vil man ha nytte av Botox da huden ikke lenger har elastisitet til å stramme seg uansett. Disse tilstandene behandles bedre med andre metoder.

Hvem kan ikke behandles

 • Dersom du er allergisk overfor botulinumtoksin type A eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • Hvis du har en infeksjon på det planlagte injeksjonsstedet.

Advarsler og forsiktighetsregler

 • hvis du noen gang har hatt problemer med å svelge eller med at mat eller drikke ved uhell kommer ned i lungene, spesielt hvis du skal behandles mot vedvarende muskelspasmer i nakke og skuldre
 • Hvis du er over 65 år og har andre alvorlige sykdommer
 • Hvis du lider av andre muskelproblemer eller kroniske sykdommer som rammer musklene (som myasthenia gravis eller Lambert-Eaton syndrom)
 • Hvis du lider av visse sykdommer som rammer nervesystemet ditt (som amyotrofisk lateralsklerose eller motorisk nevropati)
 • Hvis du har betydelig svakhet eller svinn i musklene hvor legen planlegger å injisere
 • Hvis du har hatt kirurgiske inngrep eller skade som kan ha endret musklene som skal injiseres på noen måte
 • Hvis du har hatt problemer med injeksjoner (som besvimelse) tidligere
 • Hvis du har betennelse i musklene eller hud området hvor legen planlegger å injisere
 • Hvis du lider av kardiovaskulær sykdom (sykdom i hjertet eller blodårene)
 • Hvis du har eller har hatt krampeanfall
 • Hvis du har en øyesykdom som kalles vinkelblokk glaukom (høyt trykk i øyet) eller er blitt fortalt at du er utsatt for å få den type glaukom

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker BOTOX:

Slik foregår en Botox behandling

En Botox behandling er en rask og sikker prosedyre som tar få minutter. Å kalle det smertefritt er en bløff for å selge mer! Men noen stikk tåler de fleste. Noen benytter EMLA-krem, men generelt greier de fleste seg uten.
Ved hjelp av en svært tynn nål injiseres små mengder Botox i de musklene som skal behandles. Fordi nålen er tynn og kun veldig små mengder væske injiseres vil man oppleve svært lite ubehag. Mange pasienter sammenligner ubehaget med et myggstikk.
Bedøvelse er ikke nødvendig og du kan gå tilbake til dine normale aktiviteter rett etter inngrepet. Det anbefales å ikke trene samme dag. Vær oppmerksom på at resultatet av en Botox behandling er avhengig av at eksakt korrekt mengde av det aktive emnet injiseres på riktig sted. Den underliggende ansikts-muskulaturen er et komplisert anatomisk kart som stiller store krav til behandlerens kompetanse og erfaring av å benytte produktet. Vær derfor nøye med at du behandles av en legitimert lege eller sykepleier med dokumentert erfaring med Botox injeksjoner. Resultatet av din Botox behandling begynner å merkes etter 2-10 dager. Normalt vil resultatet av en enkelt behandling vare i 3-4 måneder. Etter det bør behandlingen gjentas, hos noen synes varigheten å sitte noe lengre etter hvert.

Hva skal jeg unngå de første 24 timene etter behandling?

 • Strevsom gymnastikk
 • Alkohol
 • Mye soleksponering/badstue.

Langtidsvirkning

Det er ingen bekymring omkring bruk av Botox over flere år. Det vil være en forebyggende effekt m.h.t. å motvirke dannelsen av furer/ rynker. Hud som holdes ut-strukket vil ikke danne rynker slik som hud som stadig legges «i folder».
Det finnes ingen påviste negative effekter av bruk av Botox over flere år og motorikken i lammete muskler vil komme tilbake.

Risikoer og komplikasjoner ved behandling med Botox

Bivirkninger og komplikasjoner som følge av Botox behandling er veldig uvanlig og i de tilfellene de oppstår er de av relativ enkel karakter.

Den vanligste bivirkningen er at blåmerker eller hevelser oppstår ved injeksjons-plassen. Derfor frarådes du å ta legemiddel som inneholder acetylsalisylsyre (Albyl etc.) eller andre blodfortynnende midler dagene før inngrepet.

I enkelte veldig uvanlige tilfeller kan stoffet spre seg og bedøve andre muskler enn de som skulle bli behandlet. Dette kan lede til hengende øyelokk eller asymmetri i ansiktstrekkene dine.

Allergiske reaksjoner på stoffet forekommer i sjeldne tilfeller.

Generelt er risiko for komplikasjoner er liten. Ettersom effekten av Botox  forsvinner av seg selv vil også evt. uheldige utslag av behandlingen også forsvinne. Det finnes ingen måte å reversere Botox på, men tiden vil normalt løse problemet uansett.

De vanligste områdene er:

 • Bekymringsynker mellom øynene
 • Horisontale pannerynker
 • Rynkene i utkanten av øynene (kråkefot-rynkene)
 • Smilerynker
 • Strenger på halsen
 • Muskelen som trekker munnvinkelen nedover
 • Furer på overleppen
 • Mot migrene
 • mot overdrevet svetting

Er det fortsatt noe du lurer på?

Ta kontakt med oss og kom gjerne innom for en uforpliktende konsultasjon så vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.