top of page

RYNKEBEHANDLING MED MEDISINSK INJEKSJON

BTX er et muskelavslappende stoff framstilt av Botulinum A-gift.

  • 30 minutter
  • SE PRISLISTE
  • Lindhaugsvingen

Tjenestebeskrivelse

BTX og Vistabel er det samme stoffet. Det er kun markedsmessige grunner til at det eksisterer 2 navn, innholdet og produsenten er den samme. En konkurrent er Dysport som er nesten det samme, foreløpig har det imidlertid liten utbredelse. BTX er et muskelavslappende middel som sprøytes inn i de overfladiske musklene under huden. Botox virker ved at nerveimpulsene til musklene blokkeres. Det er de mimiske musklene man er ute etter å blokkere. Når musklene trekker seg sammen skapes et trekkspill i huden over. Over tid oppstår permanente furer/linjer. Når muskelen hindres i å trekke seg sammen hindrer man også dannelsen av furer /linjer. Botox vil i teorien kunne blokkere enhver muskel i kroppen, men det er de små ansikts musklene som skaper rynker mellom øynene (grublefurer, sinna-rynke, bekymringsynker) , de horisontale furene i pannen ,rynker i ytterkant av øynene (smilerynker,kråketær), rundt munnen samt i hake og halsområdet. BTX er et muskelavslappende stoff framstilt av Botulinum A-gift, et protein framstilt av bakterien Clostridium botulinum . Stoffet har blitt benyttet i medisinen siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen rund øyet, for eksempel ved ukontrollert blinking og skjeling. Det benyttes også til behandling av spasmer i muskulatur,f.eks. ved cerebral parese. Man har således svært lang erfaring med bruk av Botox. BTX virker ved å begrense nervesignalene til utvalgte deler av ansikts-muskulaturen slik at de ikke kan spenne seg og på denne måten skape rynker i området som behandles. Etter behandlingen blir huden din raskt betydelig glattere og rynkene minimeres.


Avbestillingsregler

Avbestilling eller flytting av time skje senest 24 timer før avtalt timen. (for time mandag gjelder avbestilling før kl 12 fredag). Dersom du glemmer dette får du dessverre tilsendt faktura.


Kontaktinformasjon

  • Lindhaugsvingen 12F, 1363 Høvik, Norway

    +4792212371

    info@estetikaklinikk.no


bottom of page